42%
Combo 01

Combo 01: Nồi cơm điện + Chảo chống dính

Combo1

Combo 01: Nồi cơm điện TK-RCD10D1 + Chảo chống dính TKC24S

639.000 đ
Giá tiêu dùng: 1.100.000 đ
Bạn tiết kiệm: 461.000 đ (42%)
+
639000 điểm

10 ngày

Buy Now
Add to Cart

Combo 01: Nồi cơm điện TK-RCD10D1 + Chảo chống dính TKC24S

Combo 01: Nồi cơm điện + Chảo chống dính

Combo1

Combo 01: Nồi cơm điện TK-RCD10D1 + Chảo chống dính TKC24S

639.000 đ
Giá tiêu dùng: 1.100.000 đ
Bạn tiết kiệm: 461.000 đ (42%)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ